Payroll

Z Overige Kandidaat

Z Overige Kandidaat

S Overige dienstverlening Kandidaat

S Overige dienstverlening Kandidaat

H Vervoer en opslag kandidaat

H Vervoer en opslag kandidaat

G Groot en detailhandel reparatie van auto s kandidaat

G Groot en detailhandel reparatie van auto s kandidaat

F Bouwnijverheid kandidaat

F Bouwnijverheid kandidaat

E Winning en distributie van water afval en afvalwaterbeheer en sanering kanidaat

E Winning en distributie van water afval en afvalwaterbeheer en sanering kanidaat

D Productie en distributie van en handel in elektriciteit aardgas stoom en gekoelde lucht kandidaat

D Productie en distributie van en handel in elektriciteit aardgas stoom en gekoelde lucht kandidaat

C Industrie Kandidaat

C Industrie Kandidaat

B Winning van delfstoffen kandidaat

B Winning van delfstoffen kandidaat