A Landbouw, bosbouw en visserij

01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht

02 Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening voor de bosbouw

03 Visserij en kweken van vis en schaaldieren

B Winning van delfstoffen

06 Winning van aardolie en aardgas

08 Winning van delfstoffen (geen olie en gas)

09 Dienstverlening voor de winning van delfstoffen

C Industrie

10 Vervaardiging van voedingsmiddelen

110 Vervaardiging van dranken

1200 Vervaardiging van tabaksproducten

13 Vervaardiging van textiel

14 Vervaardiging van kleding

15 Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen

16 Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

17 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren

18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media

19 Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking

20 Vervaardiging van chemische producten

21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten

22 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof

23 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten

24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm

25 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)

26 Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur

27 Vervaardiging van elektrische apparatuur

28 Vervaardiging van overige machines en apparaten

29 Vervaardiging van auto’s, aanhangwagens en opleggers

30 Vervaardiging van overige transportmiddelen

310 Vervaardiging van meubels

32 Vervaardiging van overige goederen

33 Reparatie en installatie van machines en apparaten

D Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

35 Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

E Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

3600 Winning en distributie van water

3700 Afvalwaterinzameling en -behandeling

38 Afvalinzameling en -behandeling, voorbereiding tot recycling

3900 Sanering en overig afvalbeheer

F Bouwnijverheid

41 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling

42 Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet)

43 Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

G Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

45 Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers

46 Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto’s en motorfietsen)

47 Detailhandel (niet in auto’s)

H Vervoer en opslag

49 Vervoer over land

50 Vervoer over water

51 Luchtvaart

52 Opslag en dienstverlening voor vervoer

53 Post en koeriers