Personeel in de infrastructuur

Bij infrastructuur kunt u denken aan de wegenbouw, spoorbouw en riolering. Vaak wordt er binnen de branche samengewerkt met de (lokale) overheid. Ook dit vraagt om een specialistische aanpak.

De mensen die wij in de infrastructuur leveren, zijn goed onderlegde vakmensen met de juiste mentaliteit en motivatie. Deze mensen kunnen wij leveren tegen een voordelig tarief, omdat wij een klein bedrijf zijn met lage overheadkosten.

En altijd onder het motto: “Net seure, mar dwaan”.

Samenwerking Gemeenten & Provincies

Bij veel projecten wordt er nauw samengewerkt met gemeenten en overheidsinstanties.
Onder andere: Gemeente Leeuwarden & Provincie Friesland,